l’omba de la muntagnya, 2002

pastel sec sobre paret de guix
2 m x 1,5 m