avui tot no m’és ja indiferent

installation, 2001
ossos, dibuixos, fusta i carretò
6 m x 4 m x 1,1 m