l’ombra de la mutanya, 2000

pastel sec sobre fusta
2m x 1,5m