golpes de la vida

installation, 1997
cotxe i alumini
dimension variable